Co-creation gælder også i forskningen

Co-creation gælder også i forskningen

Af
Anders Monrad Rendtorff, Associate Partner

6. februar 2019
Gitte Gravengaard er ph.d., lektor i Kommunikation på Københavns Universitet og er i sin forskning meget optaget af praktisk og effektivt samabejde mellem netop forskere og praktikere. Det er senest i forbindelse med et forskningsprojekt om Toplederkommunikation og Toplederrådgivning, at Gitte har fået rigtigt gode erfaringer med både mange informanter, toprådgivere og kommunikationsdirektører, og med det praktiske samarbejde med to erfarne praktikere. Vi har talt med Gitte om hvad hun som forsker har lært af at arbejde så tæt sammen med praktikere.

VHvad er co-creation for forskning?

Den bærende idé i dette forskningsprojekt er, at for at skabe den bedste forskning, levere de mest præcise analyser og skabe de mest relevante modeller og værktøjer, så er det uomgængeligt at involvere de praktikere, som det hele drejer sig om, nemlig rådgiverne. Det kalder vi co-creation for forskning.

Man kan tale om co-creation for forskning på to niveauer i dette projekt: Dels er de to meget erfarne rådgivere fra RelationsPeople involveret i hele projektet fra start til slut, dvs. i alt fra formulering af forskningsspørgsmål, over indsamling og analyse af data til formidling af resultater. Og dels er de 37 toprådgivere, som vi har interviewet, involveret i form af en række workshops, hvor vi fremlægger vores foreløbige analysepointer og diskuterer dem med rådgiverne. På den måde skaber vi sammen ny viden, så pointerne bliver endnu skarpere, og så modeller og løsningsforslag bliver endnu mere relevante for paktikerne

Læs også: Toplederkommunikation: Første dataindsamling i forskningsprojektet er afsluttet 

 

Hvordan har reaktionen været fra informanterne?

Vi oplever et fantastisk engagement blandt de informanter, som er involveret i undersøgelsen. I forbindelse med vores sidste workshop kæmpede de sig i mørke og regnvejr til et mødelokale på Københavns Universitet for at høre, hvad vi havde fundet ud af og for at deltage i den efterfølgende diskussion, som yderligere kvalificerede analyserne. Det engagement, de udviser, og deres genuine interesse for projektet er en del af det brændstof, som driver projektet.

 

Hvad har du lært om kommunikations-rådgiverne?

Ens egen praksis som rådgiver er typisk ikke noget, man systematisk afsætter tid til at reflektere over, diskutere med andre eller få feedback på. Derfor har rådgiverne i vores undersøgelse tydeligt givet udtryk for, at deres en times interview med os og de fælles refleksioner og diskussioner i forhold til vores analysepointer, har været givende for dem for at kunne reflektere over egen praksis. 

 

Forskningsprojekt af RelationsPeople og Københavns Universitet

RelationsPeople og Københavns Unversitet står bag forskningsprojektet 'Toplederkommunikation og Fremtidens rådgiver'

 

Hvordan er det at arbejde så tæt sammen med praktikere?

Det tætte samarbejde med de to erfarne rådgivere fra RelationsPeople skaber en helt unik samarbejdsrelation: Her mødes den erfarne toplederrådgiver, den erfarne konsulent og den erfarne forsker, og de tre tilgange til emnet toplederkommunikation og -rådgivning komplementerer og befrugter hinanden i en sådan grad, at vi ikke hver især ville kunne være kommet så langt i fx analyser, som vi gør, når vi udveksler ideer, tolkninger, viden og erfaringer i fællesskab. Det er en gave både for os og for forskningen at være i stand til at arbejde på denne måde. 

 

Hvad er status og hvad er de næste skridt for projektet?

Det er vores ambition at fortsætte med at inspirere til refleksion hos de mange toprådgivere og samtidig udvikle nogle konkrete modeller og værktøjer, som praktikerne føler kan gøre en reel forskel for den i deres hverdag som kommunikationsrådgivere for topledere.

Vi har deltaget i en række interviews omkring projektets foreløbige findings, og vi har holdt konferenceoplæg og faciliteret workshops for rådgivere. Og samstemmende er reaktionen, at rådgiverne kan genkende sig selv i de analyser, vi præsenterer for dem – og at vi netop skaber mulighed for refleksion over egen praksis. 

Lige før jul udgav vi vores første white paper, som præsenterede et overblik over de tre meta-temaer, vi har fundet i data. Og i løbet af foråret kommer yderligere to white papers, som hver især repræsenterer to ’deep dives’ i data, hvor vi eksempelvis kigger nærmere på relationen mellem CEO og rådgiver og på, hvordan man som rådgiver kan arbejde strategisk med at opbygge denne relation.

 Download white paper: CEO communication and the future communications advisor

 

Synes du også godt om denne artikel? Sign up til RelationPeoples nyhedsbrev, og vær blandt de første til at modtage vores nyheder.