Hvad er fremtidens kompetencekrav?

Hvad er fremtidens kompetencekrav?

Af
Anders Monrad Rendtorff, Associate Partner

27. november 2019
Offentlig eller privat kommunikationsrådgiver? Er der forskel? Det spørgsmål har vi i samarbejde med Københavns Universitet og Kommunernes Landsforening svaret på i en helt ny analyse af kommunale kommunikatører.

Er der forskel på at være kommunikationsrådgiver for en topleder i den offentlige og private sektor? I samarbejde med Kommunernes Landsforening har RelationsPeople og Københavns Universitet de sidste måneder gennemført en omfattende undersøgelse af kommunale rådgivere for at finde svar på dette spørgsmål.

Udgangspunktet for undersøgelsen var en workshop i januar 2019 arrangeret af KL for en gruppe kommunale kommunikatører. Her var RelationsPeople og Københavns Universitet inviteret til at dele de foreløbige indsigter fra det fælles forskningsprojekt ’Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgiver’. I dette projekt er de fleste kommunikationsrådgivere af topledere fra den private sektor, og det gav naturligvis anledning på workshoppen til at diskutere, om disse indsigter også gælder for rådgivere af topledere i den offentlige sektor. Vi tog handsken op og gennemførte i samarbejde med KL en undersøgelse, der bestod af 18 kvalitative interviews med kommunale kommunikationschefer og efterfølgende en spørgeskemaundersøgelse, som 57 kommunale kommunikatører besvarede.

Virkeligheden er forskellig

Det er helt tydeligt i vores undersøgelse, at virkeligheden er forskellig i den offentlige sektor, hvis man sammenligner med den private. Der er mange flere forskellige interessegrupper at tage hensyn til. Ledelsen er som udgangspunkt demokratisk, hvilket i denne sammenhæng vil sige, at man er nødt til at håndtere konflikt og uenighed, fordi det ganske enkelt er et grundvilkår. Og endelig handler kommunal økonomi om at tjene borgerne. At skabe mest velfærd og dermed at bruge midlerne bedst muligt. Over for det står det private med fokus på konsensus i ledelse og et altoverskyggende fokus på at tjene penge.

Kravene til kompetencer er de samme

Men undersøgelsen viser samtidig, at kravene til kompetencer er de samme i den private og offentlige sektor. Der er tre hovedområder, som både de private og de kommunale rådgivere skal have godt styr på i fremtiden:

  1. Man skal grundlæggende have styr på den forretningsmæssige kontekst. Man skal med andre ord vide, hvad der er op og ned i kommunen, og særligt de overvejelser der går på, hvordan pengene bruges bedst.
     
  2. Man skal have styr på de relationelle kompetencer. Ganske enkelt fordi man i sit daglige virke skal indgå i alskens konstellationer som rådgiver og dermed være i stand til at navigere organisationen.
     
  3. Og endelig skal man have styr på sig selv og sine ledelsesmæssige kompetencer. Ikke bare det at lede andre i klassisk forstand. Men faktisk at være i stand til at kende sig selv, sine styrker og svagheder så godt, at man kan bruge dem i sit virke. Disse krav er de samme, uanset om man er ansat i den private eller offentlige sektor.

Resultaterne af undersøgelsen blev første gang fremlagt på KL Kommunikationsdøgn 2019 i Aarhus. I første halvdel af 2020 vil RelationsPeople og Københavns Universitet udgive et white paper, der sammenfatter den kvalitative og kvantitative undersøgelse.

Læs mere om forskningsprojektet her.