Kom godt i gang med toplederkommunikation

Kom godt i gang med toplederkommunikation

Af
Kristian Eiberg, Adm. direktør, partner

25. juni 2019
En ny CEO, en ny strategi eller en større organisationsændring. Der kan være flere tungtvejende anledninger til at toplederens kommunikation pludselig bliver ekstra vigtig. Men hvordan kommer man i gang, hvis toplederkommunikation ikke har været et fokusområde tidligere?

I RelationsPeople har vi de sidste knapt 10 år gennemført projekter med at udvikle toplederes kommunikation og siden 2016 har vi i en række partnerskaber gennemført kvantitative og kvalitative analyser af praksis i Danmark. På tværs af erfaringer fra kunder og analyser står det klart, at toplederkommunikation er vigtig men også komplekst, hvorfor mange oplever det som vanskeligt at sætte i system og andre helt ser bort fra det som en mulighed. Eller som en topdirektør sagde i forbindelse med et strategiseminar om ledelsens kommunikation:

”Vi brænder ikke for at komme ud, det falder os ikke naturligt, og vi føler, at konkurrenterne er bedre til at løbe med dagsordenerne. Vi har i mange år gjort ligesom strudsen. Men vi ved godt, at den ikke går længere”

Det er vores erfaring at man i en kommunikationsafdeling kommer godt fra start ved at få noget faglig inspiration, der gør det muligt at sætte mulighederne i netop den konkrete organisation i perspektiv. Selvom der er mønstre og parallelle praksisser, er det meget klart at dette er et område hvor der ikke er en ’one size fits all’. 

Vi har gennem det seneste halve år gennemført workshops med kommunikationsafdelinger hos vores kunder med afsæt i vores praktiske erfaringer som rådgivere og de mange indsigter, vi har opnået i samarbejdet med Københavns Universitet om forskningsprojektet ’Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgiver’.

Det har for eksempel været i et konkret format med to workshops af tre timer med faglige indlæg og en faciliteret diskussion blandt ledere og medarbejdere i afdelingen. I den første workshop scenen sammen med lederne. Vi gav overblik over eksisterende praksis, som vi supplerende med valg en lille håndfuld konkrete værktøjer, som vi ville træne afdelingen i. Det var for eksempel enkle formater for en 1-pager kommunikationsplan og 1-pager på budskaber og Q&A. Målet var at hjælpe afdelingen til at blive mere konsistent i rådgivningen af topledelsen. I den anden workshop deltog hele afdelingen. Vi gav det samme indledende overblik og brugte ellers tiden på praktiske øvelser og refleksion. Medarbejdere til oplevede det abstrakte og komplekse på en meget mere konkret og håndgribelig måde.

En anden kunde ønskede at lægge en strategi for topledelsens kommunikation herunder at definere en thought leadership platform. Første konkrete skridt var i en ekstern analyse af stakeholdernes opfattelse af organisationen som thought leader i dag. Udefra-ind perspektivet fra analyserne provokerede den øverste ledelse til at tage opgaven alvorligt og pegede på nogle konkrete agendaer, der kunne understøtte forretningen. 

I begge eksempler har kunderne har været usikre på, hvordan de skulle gå til området toplederkommunikation, som de anså for vigtigt men også et ukendt, fagligt territorium. Tilgangen fra vores side er i disse og andre eksempler den samme, nemlig at arbejde samtidigt med både et kort og et langt lys: På kort sigt at gøre nogle få, enkle ting, der giver hurtige, synlige resultater i organisationen, men med et klart perspektiv formuleret i plan for, hvad der kan og skal ske på længere sigt. Så det er ikke billedet om strudsen, der gælder her, men i stedet billedet om at man skal spise elefanten i små stykker.

Læs mere på toplederkommunikation.dk. 

 

Synes du også godt om denne artikel? Sign up til RelationsPeoples nyhedsbrev, og vær blandt de første til at modtage vores nyheder.