Version 2.0 af Forum for Toplederkommunikation

Version 2.0 af Forum for Toplederkommunikation

Af
Anders Monrad Rendtorff, Associate Partner
Kristian Eiberg, Adm. direktør, partner
Helle Børglum, Associate partner

5. december 2018
Gennem de sidste 18 måneder har vi høstet mange erfaringer med toplederkommunikation i praksis fra danske organisationer. Vi har i perioden faciliteret to netværksgrupper af erfarne rådgivere i Forum for Toplederkommunikation og vi har sat forskningsprojektet Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgiver i gang med Københavns Universitet. Både netværksgrupperne og vores 36 forskningsinterview med rådgivere har givet nye perspektiver på betydningen af den menneskelige dimension i relationen mellem rådgiver og topleder.

Når vi nu åbner for tilmelding til den tredje netværksgruppe i Forum for Toplederkommunikation med start i 2019, er det med to ændringer i forhold til de to første to netværksgrupper. Det ene er, at vi vil facilitere den nye gruppe med solidt afsæt i det igangværende forskningsprojekt, hvor relationen mellem rådgiver og topleder er et af de meta-temaer, som de mange interviews har belyst. Vi har allerede perspektiverne belyst fra rådgiversiden; over de kommende måneder får vi også flere CEO-interviews og dermed toplederens perspektiver på samarbejdet med rådgiveren. Det andet er, at vi gennemfører en omfattende personlighedstest af alle deltagere forud for første netværksmøde, så de har en god og opdateret forståelse for deres præferencer og personlige forudsætninger for at udvikle sig i rådgiverrollen. Testen NEO-PI-3 gennemføres online og alle deltagere får en rapport på engelsk eller dansk (Primary Colours Leadership Report) og en individuel tilbagemelding på testen af Helle Børglum, der er certificeret i testen. Læs mere om netværket og tilmelding her.