Hvidbog som politisk værktøj

Den danske regering fremlagde i 2011 et forslag til en række afgiftsændringer på fødevareområdet for at skaffe et øget provenu.
Flere virksomheder vurderede, at de nye afgifter ville skabe unfair konkurrence og ikke have de samfundsnyttige effekter, der blev brugt som politisk argumentation for forslaget. 
 
RelationsPeople udarbejdede for en af disse virksomheder en hvidbog med fakta om et af de områder, som regeringen ønskede at ændre afgifterne på. Hvidbogen blev brugt i virksomhedens public affairs-arbejde. Afgiftsændringen blev ikke gennemført.
 

Vil du vide mere om denne case?

Kristian Eiberg

Adm. direktør, partner
+45 22 65 52 51