Individuel ledelsesudvikling for erfaren kommunikationsdirektør

En kommunikationsdirektør, der netop var tiltrådt sin stilling, skulle gennemføre forandringer i kommunikationsafdelingen og udvikle en ny international kommunikationsstrategi.
Som en del af sin introduktion gennemførte direktøren en lang række interview med interne og eksterne interessenter. Trods sin omfattende erfaring var kommunikationsdirektøren alene om at bearbejde de mange nye indtryk, og han var opmærksom på, at han måske ville overse centrale pointer i sine interview. 
 
RelationsPeople stillede to erfarne rådgivere til rådighed for kommunikationsdirektøren i et fortroligt og individuelt ledelsesudviklingsforløb. Han fik gennem en personlighedstest indsigt i, hvad der drev ham til at præstere det bedste.
 
Senere mødtes han med rådgiverne hver tredje-fjerde uge for i fortrolighed at diskutere de temaer, han stødte på i sine møder, og for at få konkrete idéer til, hvordan han kunne møde forskellige ledelsesmæssige udfordringer i forhold til afdelingen og direktionen. 
 

Vil du vide mere om denne case?

Kristian Eiberg

Adm. direktør, partner
+45 22 65 52 51