Strategi og koncept for social media-tilstedeværelse

Nivaagaards Malerisamling ønskede at styrke kendskabet gennem sociale medier.

Nivaagaards Malerisamling er et lille museum med stor kunst og 30.000 årlige besøgende. På baggrund af en tidligere analyse- og strategifase ønskede museet at øge kendskabet til museet gennem en mere systematisk kommunikation på Facebook og Instagram. Fokus skulle være på museets særudstillinger, da analysen pegede på, at disse havde et potentiale til at tiltrække nye – og yngre - besøgende.

RelationsPeople udarbejdede i samarbejde med museets ledelse og social media-team en strategi og et koncept for Facebook og Instagram.