Udvikling af fagligt team

En ny leder ønskede at udvikle sit lederteam og skabe følgeskab til en ny strategi.

Afdelingen var et resultat af en omlægning af en række fagområder, og lederen var rekrutteret ude fra til at stå i spidsen for afdelingen. Der var i starten behov for at udvikle en fælles strategi for de sammenlagte områder. For at sikre en effektiv eksekvering af strategien, skulle der arbejdes med at udvikle lederteamet og lederens kommunikation til sit team og sin afdeling.

RelationsPeople tilrettelagde sammen med lederen et udviklingsforløb, der både bestod af fælles og individuelle elementer. Gennem en omfattende personlighedstest fik lederen og alle teammedlemmerne øje på egne og hinandens foretrukne præferencer, styrker og faldgruber. På seminarer og workshops arbejdede teamet med bedre måder at kommunikere, lede og samarbejde på. Gennem executive coaching understøttede RelationsPeople de individuelle teammedlemmers personlige og faglige udvikling. Samarbejdets varighed sikrede sikker implementering og kontinuitet og blev udvidet til også at indbefatte medarbejderworkshops for at sikre følgeskab.