Issues management & krisekommunikation

Vi hjælper vores kunder med at identificere emner, som har – eller kan få - betydning for deres forretning.
Vi tror på, at det ikke bare handler om at bevare en ’license to operate’ ved at leve op til eksterne krav og forventninger.  Det handler lige så meget om at sikre og skabe forudsætningerne for fremtidige forretningsmuligheder.
 
Vi kan planlægge og gennemføre en systematisk dialog med de vigtigste interessenter, monitorere relevante medier og kilder, samt løbende vurdere potentielle konsekvenser i forskellige scenarier.

Når vores kunder tvinges ud i en krise, kan vi hjælpe med til at forstå krisen og finde en vej ud – måske er der ligefrem brug for, at vi flytter et team ind hos kunden, så længe krisen varer.