Ledertræning & organisationsudvikling

Vi hjælper vores kunder med at få ny viden og træne ny adfærd i deres organisation.

Vi tror på, at vi kan skabe mere værdi for vores kunder ved at tilføre dem nye kompetencer og metoder – også selv om det i nogle tilfælde betyder, at vi på længere sigt gør os selv overflødige.

Vi kan rådgive vores kunder om, hvordan de kan organisere deres kommunikationsarbejde mest effektivt. Vi kan træne kundernes ledere og kommunikatører i at møde journalister, i at præsentere for andre og i at opnå gennemslagskraft i organisationen.

Vi kan udvikle værktøjer, skabeloner, koncepter og præsentationer, og vi kan tilrettelægge udviklings- og undervisningsforløb for én person eller større grupper. 

Hvis en kunde desuden har brug for en mere specialiseret indsats i forhold til ledelses- og organisationsudvikling, inddrager vi faste samarbejdspartnere.