Public affairs

Vi hjælper vores kunder med forstå og samarbejde med de politikere og myndigheder, som har betydning for deres forretningers rammevilkår.

Vi tror på, at både virksomheder, politikere og myndigheder har gavn af en konstruktiv dialog med hinanden, og at virksomhedernes dybe viden på et fagligt område kan være med til at skabe eller forbedre lovgivning og regulering.

Vi kan hjælpe vores kunder med at identificere nøgleinteressenter, deres rolle og interesser i forhold til et bestemt emne, hvorefter vi beslutter, hvordan vi etablerer og fastholder dialogen med de relevante interessenter.

Vi kan træne ledere hos vores kunder i at opbygge egne relationer til beslutningstagere, ligesom vi kan tage direkte kontakt på vegne af vores kunder.

Vi kan også rådgive kunder om, hvordan medierne kan påvirke dialogen med politikere, myndigheder og andre interessenter og hvilke kommunikationskanaler, der kan være relevante at benytte.