Kommunikationstræning af direktør

En direktør for en virksomhed ønskede at øge sin gennemslagskraft ved mundtlige præsentationer i både små og store forsamlinger.
Direktøren så dette ønske som meget personligt og ville ikke inddrage sin kommunikationschef eller den øvrige organisation i dette arbejde. Han kontaktede derfor RelationsPeople direkte. 
 
RelationsPeople udviklede et fortroligt og individuelt forløb for direktøren i to parallelle, men integrerede spor.
 
I det ene spor gennemgik han en personlighedstest, som gav ham indsigt i sine præferencer og mulige udfordringer ved at præsentere mundtligt. Herefter fulgte et coachingforløb med seks samtaler.
 
I det andet spor trænede en anden rådgiver mundtlig præsentation over tre seancer og evaluerede bl.a. præsentationerne med brug af video. Desuden blev en konkret PowerPoint præsentation gennemarbejdet for bedre formidling.
 

Vil du vide mere om denne case?

Kristian Eiberg

Adm. direktør, partner
+45 22 65 52 51