Markedsføring af Alka Superliga

Alka Superliga ønskede et øget fokus på tilskueroplevelsen for at stå stærkest muligt i kampen om at få folk til at komme på stadion.
Udfordringen var, at klubberne generelt havde relativt små organisationer til at løfte markedsføringsopgaven, og det stod ikke klart, hvilke tiltag der ville være mest effektive at bruge ressourcerne på.
 
RelationsPeople gennemførte en best practice-analyse, der hentede inspiration fra andre succesrige fodboldligaer i verden samt andre sportsgrene og eksperter.
 
Analysens konklusioner dannede grundlag for et seminar over to dage, som involverede alle Alka Superliga-klubbernes ledelser og marketingansvarlige. På seminaret modtog deltagerne desuden konkret undervisning i blandt andet CRM og sociale medier.
 

Vil du vide mere om denne case?

Kristoffer Kej

Direktør, partner
+45 22 65 52 56